150 Brukte biler på lager

Tilbakelevering av leasingbiler

Om du leaser eller eier en bil vil skader og unormal slitasje påvirke utseende, funksjon og annenhåndsverdi.

Skal du levere tilbake en leasingbil til oss tar vi en gjennomgang av bilen. Om du har behandlet bilen pent og i henhold til avtalen din vil det normalt sett ikke komme tilleggsbelastning. Men dersom det har kommet skader utover normal slitasje eller overkjørte kilometer er du selv ansvarlig for dette. Du kan også bli belastet dersom det er manglende uført service og vedlikehold. Verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket vil du også kunne bli belastet.

Krav til bruk, service og vedlikehold i leieperioden

Om du behandler bilen på en normalt pen måte og reparerer eventuelle skader og bulker forløpende, kan du unngå å måtte betale for unormal slitasje. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at vi kan hjelpe deg med alle typer skader. 

Vi anbefaler at du gjør dette underveis i leasingperioden:

 •  Vask/polering
  • Vi anbefaler på det sterkeste at du vasker og polerer bilen utvendig jevnlig i løpet av leasingperioden. Det er også viktig at du regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig. Vask gjerne bilen utvendig hver måned og poler minst 2 ganger i året.
 •  Ladekabel og ladeutstyr:
  • Følg fabrikantens anbefalinger iht. til bilens instruksjonsbok hva gjelder bruk og behandling av ladekabel og ladeutstyr.
 • Slitt rute:
  • Skift vindusviskere med jevne mellomrom for å forhindre riper og slitasje på ruten. Vi anbefaler også at du bruker godt med spylervæske.
 • Service:
  • Det må utføres service i henhold til vårt vedlikeholdsprogram. Service skal utføres hvert år eller ved 30.000km.

Hva er unormal slitasje?

Riper/subbeskader

 • Riper, oppskrapninger og subbeskader som ikke kan rubbes og poleres bort.
 • Riper og oppskrapninger i nedre del av kanal/støtfanger i kunststoff, både lakkerte og ulakkerte, som er større enn 2 cm i lengde eller diameter.

Bulker/sprekkdannelser

 • Karosserideler/støtfanger o.l. ute av posisjon eller skadet innfesting.
 • Riper, oppskrapninger og bulker med lakkskade inn til grunnmaterialet.
 • Bulk over 25 mm personbil
 • Mer enn 2 mindre bulker per karosseridel/panel.
 • Ulakkerte/lakkerte kunststoffkomponenter med krakelering/sprekkdannelser eller deformasjon.

Steinsprut/slitasje

 • Enkeltskader som går igjennom til grunnmaterialet.
 • Mekanisk slitasje (sandblåseeffekt) der lakksjikt er sterkt redusert/matt og/eller fjernet fra grunnmaterialet.

Lakkblærer/lakkslipp

 • Lakkblære/rustdannelse hvor det er brudd i lakkoverflate.

Korrosjon/oksydasjon

 • Åpne sår i lakkoverflate med korrosjon/oksydasjon i grunnmaterialet.

Logo/dekor

 • Logo og dekor som ikke er fjernet ved innlevering.
 • Skjemmende fargenyanser etter fjerning av dekor/logo.

Interiør/kupè generelt

 • Deksler med sprekker, ikke komplette, er løse og/eller mangler.
 • Forurensning og/eller ubehagelig lukt (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc).
 • Flekker/misfarging som ikke fjernes ved normal rengjøring.

Dashbord/midtkonsoll/dør- og taktrekk/seter/hattehylle

 • Hull/rift/flenge/deformasjon. n Hattehylle og/eller bagasjeromstrekk skadet/ mangler.

Gulv

 • Gulvteppe med hull/rift/flenge.
 • Gulvmatter i kupe som mangler og/eller ikke fremstår komplette.

Døråpninger/bagasjerom

 • Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall.
 • Alle bulker over 25 mm personbil. 
 • Skader/mangler på tepper og deksler i bagasjerom.

Felg/hjulkapsel

 • Ripe/sår inn til grunnmaterialet med lengde over 20-25 mm.
 • Flere riper/sår.
 • Kraftig oksydasjon på felgens utside.
 • Deformasjon og/eller sprekker.

Dekk

 • Deformasjon, rift eller andre skader på dekket som har betydning for dekkets funksjon.
 • Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lasteindeks.
 • Dekkets mønsterdybde er under minste kravet på 1,6 mm (sommerdekk) og 3 mm (vinterdekk). Mønsterdybden måles i hovedriller med minstemåls-indikator.
 • For piggdekk, redusert antall pigger med over 50%.

Lamper/lykter

 • Skader/riper i lykt-/lampeglass/refleks som påvirker funksjon (godkjenningskrav).
 • Innvendig fuktighet (dråper) som skyldes skader i lykt/lampeglass/pakninger/ manglende deksel.
 • Skade på innfesting eller hus som medfører bevegelse i lykt/lampe

Vindu/glass

 • Alle former for sprekker i glassrute/ vindu/glasstak.
 • Steinsprut/«rosetter» som er større enn 10 mm innenfor synsfeltet, som følger av godkjenningkrav (PKK).
 • Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt eller som medfører at ruten ikke tilfredsstiller godkjenningskrav (PKK).
 • Riper på sideruter/bakrute som er skjemmende.
 • Ulovlig film eller tape på ruter

Gulv/kanaler/hjulhus

 • Deformasjon/skader/mangler og/eller vesentlig rustangrep.

Hjuloppheng

 • Deformasjon som åpenbart påvirker hjulstilling/kjørekomfort/sikkerhet.
 • Bremseskiver/klosser under fabrikantens krav til minstemål.
 • Mer enn 25% rust på én side av bremseskiven.

Ladekabler

Ladekabel-/utstyr skal:

 • Være uten skader og rifter
 • Være uten knekk på ledning
 • Være fri for skader og irr på kontaktflater. Dette gjelder også ladekontakten i bilen

Generelt

Vurderingen av unormal slitasje gjøres med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde.

Etter endt leieperiode skal bilen leveres tilbake vasket og rengjort både innvendig og utvendig. Husk også lever tilbake bilen med det utstyret og tilbehøret som fulgte med da bilen var ny.

Dersom leietaker ikke følger bestemmelsene i vår service- og vedlikeholdsforpliktelse kan:
a) Leasingavtalen sies opp av eier.
b) Leietaker belastes inntil 12 % av den til enhver tid gjeldende restverdien i henhold til
leasing-avtalen som kompensasjon for det salgslytet et slikt mislighold i seg selv
innebærer, og den risiko som vil foreligge med hensyn til bortfall av bilens fabrikkgaranti.
c) Leietaker belastes for kostnadene for utelatte servicer, vedlikehold og reparasjoner som
ellers ville vært omfattet av garantien ved tilbakelevering.
d) Leietaker gjøres ansvarlig i form av påkost ved unormal slitasje.
Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje er utlevert til leietager

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.