150 Brukte biler på lager

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en relativ ny lov som skal fremme og synliggjøre hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og skal sikre at allmenheten får tilgang til informasjon for hvordan virksomheten følger opp dette. Dette er viktig for oss i Volvo Car Stor-Oslo, og alle våre samarbeidspartnere og leverandører må forplikte seg til å følge Åpenhetsloven. 

Volvo Car Stor-Oslo AS er en av Norges største Volvo-forhandler og er representert med lokasjoner på Økern, Fornebu og Lillestrøm. Selskapet forhandler Volvo gjennom salg av nye og brukte biler, servicemarkedstjenester som service og vedlikehold, reparasjoner, dekkhotell, bilpleie, lakkforsegling, smart repair, samt også skade og lakk. Selskapet har også servicemarkedsansvar for Polestar og handover av nye Polestar skjer på selskapet anlegg på Økern. Selskapet selger over 4000 biler årlig og omsetter for ca 2,5 Mrd. Selskapet har 200 ansatte og er eid av Autostrada AS og Kverneland Bil AS.

Volvo Car Stor-Oslo og åpenhetsloven

Volvo Car Stor-Oslo ønsker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører. Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter.

 

Volvo Car Stor-Oslo jobber kontinuerlig for å forebygge og forhindre hendelser som kan ha negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vi vil forsterke vår innsats på disse områdene, og gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, samt gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) vil være beskrevet i alle leverandøravtaler vi inngår, og det stilles krav til dem som leverandør og til deres leverandørkjede.

Samarbeidspartnere og leverandører:

Volvo Car Stor-Oslo har et tett samarbeid med våre leverandører. Våre leverandører har som oss et stort fokus på bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som en av Norges største Volvo forhandlere har vi et tett og godt samarbeid Volvo Car Norway, og de har som oss et tydelig fokus på dette som er beskrevet her: Etisk drift | Volvo Cars – Norge

Her finner du vår redegjørelse for 2023.

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven:

Har du spørsmål til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss ved å sende en epost til post@volvocarstorslo.no