170 Brukte biler på lager

Personvern

Vi beskytter din personlige integritet. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger og hvordan vi samler inn disse i forbindelse med at du kjøper våre varer og/eller tjenester eller på annen måte besøker oss, hos en av våre forhandlere eller på nettstedet vårt.

Vi behandler selvfølgelig personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter og har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse, tap eller endring, uautorisert avsløring eller tilgang og andre uautoriserte former for behandling.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Volvo Car Stor-Oslo AS, org.nr 928 148 491, Postboks 603 Løren, 0507 OSLO med telefonnummer 22 75 85 00 er ansvarlig for håndtering av dine data i samsvar med disse retningslinjene.

Hvilke personopplysninger behandler Volvo Car Stor-Oslo?

Personopplysningene vi behandler er data du har gitt oss eller informasjon som vi har samlet inn fra en tredjepart. For følgende formål behandler vi personopplysningene dine for å oppfylle avtalen vår med deg eller for å iverksette tiltak på forespørsel før vi inngår en kontrakt:

Hvis du som kunde eller representant for et selskap kjøper et kjøretøy eller en tjeneste fra oss (eller hvis du selger et kjøretøy til oss), behandler vi informasjon om navnet ditt, kontaktinformasjonen din, kundenummeret ditt, bileiernummeret ditt, kjøretøyets registreringsnummer og kortnummeret ditt med det formål å administrere kundeforholdet vårt, inkludert gjeldende kredittsjekker og betalingene dine.

Vi behandler også disse dataene for å oppfylle våre forpliktelser som følge av avtalene du har inngått med oss, og for å gi deg informasjon om produktene og tjenestene du har bedt om fra oss. Dett kan for eksempel være å sende deg påminnelser om service eller dekkendring via SMS, e-post eller post. Informasjon som er lagret på kjøretøyets datamaskin kan behandles for å utføre service og vedlikehold, eller for å kunne feilsøke og finne og fikse feil i kjøretøyet.

Hvis du vil ha et tilbud fra oss, behandler vi informasjon om navnet ditt og kontaktinformasjonen din for å kunne kontakte deg for å følge opp tilbudet og iverksette tiltak på forespørsel før du inngår en avtale. Vi behandler informasjon om ditt navn, kontaktinformasjon, ditt kundenummer, ditt bileiernummer, kjøretøyets registreringsnummer og gjeldende kjøretøyinformasjon for å kunne håndtere dine mulige krav om angrerett, klage, krav eller garanti.

Vi behandler informasjon om ditt navn og personnummer, førerkortinformasjon og informasjon om din økonomiske situasjon for å fastslå identiteten din og sikre at du har førerkort i forbindelse med at du tester kjøring, leasing, leie eller låner et kjøretøy, og slik at vi kan administrere eller fakturere eventuelle bøter, avgifter eller skader og lignende som er knyttet til tiden du har brukt kjøretøyet. Behandlingen av personnummeret ditt er tydelig berettiget med tanke på viktigheten av sikker identifikasjon i forbindelse med avsløring av kjøretøyene våre.

For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

All innsamling og behandling av personopplysninger skjer med det formål å administrere og oppfylle våre forpliktelser overfor deg, forbedre våre tilbud og tjenester og kommunisere disse til deg, samt for å beskytte våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller avtale.

For å kunne oppfylle avtalen vår med deg eller for å ta skritt på forespørsel før vi inngår en kontrakt, behandler vi følgende personopplysninger for følgende formål:

 • Hvis du som kunde eller representant for et selskap kjøper et kjøretøy eller en tjeneste fra oss (eller hvis du selger et kjøretøy til oss), behandler vi informasjon om navnet ditt, kontaktinformasjonen din, kundenummeret ditt, bileiernummeret ditt, kjøretøyets registreringsnummer og kortnummeret ditt med det formål å administrere kundeforholdet vårt, inkludert gjeldende kredittsjekker og betalingene dine. Vi behandler også disse dataene for å oppfylle våre forpliktelser som følge av avtalene du har inngått med oss og for å gi deg informasjon om produktene og tjenestene du har bedt om fra oss, for eksempel for å sende deg påminnelser om service eller dekkendring via SMS, e-post eller post. Informasjon som er lagret på kjøretøyets datamaskin kan behandles for å utføre service og vedlikehold eller for å kunne feilsøke og finne og fikse feil i kjøretøyet.
 • Hvis du vil ha et tilbud fra oss, behandler vi informasjon om navnet ditt og kontaktinformasjonen din for å kunne kontakte deg for å følge opp tilbudet og iverksette tiltak på forespørsel før du inngår en avtale.
 • Vi behandler informasjon om ditt navn, kontaktinformasjon, ditt kundenummer, ditt bileiernummer, kjøretøyets registreringsnummer og gjeldende kjøretøyinformasjon for å kunne håndtere dine mulige krav om angrerett, klage, krav eller garanti.
 • Vi behandler informasjon om ditt navn og personnummer, førerkortinformasjon og informasjon om din økonomiske situasjon for å fastslå identiteten din og sikre at du har førerkort i forbindelse med at du tester kjøring, leasing, leie eller låner et kjøretøy, og slik at vi kan administrere eller fakturere eventuelle bøter, avgifter eller skader og lignende som er knyttet til tiden du har brukt kjøretøyet. Behandlingen av personnummeret ditt er tydelig berettiget med tanke på viktigheten av sikker identifikasjon i forbindelse med avsløring av kjøretøyene våre.

For følgende formål behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av en interesseavveining:

 • Vi behandler informasjon om ditt navn og kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med deg som kunde, eller hvis du har bedt om et tilbud fra oss, ved å sende direkte markedsføring, nyhetsbrev, kunde- eller markedsundersøkelser via post, e-post eller SMS. Vår legitime interesse til å behandle personopplysningene dine er at vi ønsker å kommunisere med deg som tidligere har gjort et kjøp, eller som har bedt om et tilbud på markedsføringsformål, og for å kunne evaluere og forbedre tilbudet vårt.
 • Vi behandler informasjon om ditt navn og kontaktinformasjon for å kunne kommunisere med deg som en potensiell kunde ved å sende direkte markedsføring og nyhetsbrev via post, e-post eller SMS. Vår legitime interesse i å behandle dine personopplysninger er å kunne kommunisere med deg som en potensiell kunde for markedsføringsformål.
 • Vi behandler data relatert til kjøretøyet ditt, for eksempel data om fullført feilsøking og tidligere utførte service og reparasjoner, inkludert informasjon om erstattede eller reparerte deler for å utføre sikker service og reparasjonstjenester på kjøretøyet. Behandlingen av slike data gjøres av sikkerhetsmessige årsaker slik at de riktige handlingene kan utføres på kjøretøyet. Vi behandler disse dataene for vår legitime interesse i å kunne demonstrere at vi oppfyller kravene til den respektive kjøretøyprodusenten, av sikkerhetsmessige årsaker og for å gjøre det enklere for bileieren under service.
 • Vi behandler disse dataene for vår legitime interesse i å kunne demonstrere at vi oppfyller kravene til den respektive kjøretøyprodusenten, av sikkerhetsmessige årsaker og for å gjøre det enklere for bileieren under service.
 • Hvis du sender inn et kjøretøy til et av våre verksteder på vegne av noen andre eller som representant for et selskap, for eksempel som sjåfør av en firmabil, behandler vi data om ditt navn og kontaktinformasjon samt kjøretøydata i den grad det er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser overfor kunden vår. Vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine er at vi ønsker å kunne kommunisere med deg som kontaktperson, og at vi kanskje må følge opp hvem som sendte inn kjøretøyet hos oss.
 • Hvis du besøker nettstedet vårt, eller hvis du bruker vårt lokale nettverk (WiFi), kan vi automatisk samle inn personopplysninger som IP-adressen din eller navnet på enheten du bruker på vårt lokale nettverk. Vi samler inn slike personopplysninger for å forhindre ulovlig inntrenging eller bruk av våre IT-ressurser og for å forenkle feilsøking.
 • Vi kan behandle materiale fra overvåkningskameraer når du besøker et av våre anlegg. Vi bruker overvåkningskameraer for å forhindre, forhindre eller oppdage kriminell aktivitet og for din sikkerhet i bilvaskene våre.
 • Hvis du kontakter Volvo Car Stor-Oslo AS, for eksempel via vår nettside, e-post, chat eller telefon, behandler vi personopplysningene du oppgir for å håndtere forespørselen din. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår legitime interesse i å administrere og administrere kontakt med deg. Hvis du ringer vår kundeservice, kan vi ta opp samtalen din med oss og bruke dette til opplæring og utvikling av våre ansatte for å øke kundetilfredsheten.

For følgende formål behandler vi følgende personopplysninger hvis du har gitt samtykke til det:

 • Hvis du har samtykket til dette, kan vi bruke bilder av deg i vår markedsføring.
 • Vi har ikke rett til å behandle sensitive personopplysninger eller data om forbrytelser innenfor rammen av vår kundeadministrasjon. I tilfeller der vi kanskje må behandle sensitive personopplysninger, i tilfeller der data om helsen din behandles fordi du har bestilt et spesialtilpasset kjøretøy, for eksempel en bil som er tilrettelagt for funksjonshemmede. I slike tilfeller vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. Vi kan også behandle sensitive personopplysninger hvis det er nødvendig for at vi skal kunne forsvare juridiske krav.

For å overholde juridiske forpliktelser:

Vi behandler også dine personopplysninger i den grad behandlingen er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, myndighetsbeslutninger og andre juridiske forpliktelser som er pålagt oss. Vi lagrer for eksempel personopplysninger om avtalen din med oss i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende regnskapslovgivning.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Som utgangspunkt behandles personopplysningene dine bare av Volvo Car Stor-Oslo AS. Når vi deler personopplysninger med en tredjepart, er selskapet i de aller fleste tilfeller en personlig dataassistent for oss, noe som betyr at selskapet behandler dine personopplysninger på våre vegne.

Vi deler også personopplysninger med andre aktører som er våre databehandlere, for eksempel leverandører som vi leier inn til datalagring eller annen databehandling, betalingstjenester, distribusjon av varer eller informasjon, utskrift, markedsføring eller analyse. Personopplysningsassistenten har ingen rett til å bruke personopplysninger, og Volvo Car Stor-Oslo AS inngår en behandlingsavtale med leverandøren.

Volvo Car Stor-Oslo kan også utlevere dataene dine til følgende aktører som selv er behandlingsansvarlige for deres håndtering av dataene dine:

 • Vi kan utlevere personnummer og finansiell informasjon til kredittselskaper for kredittinformasjon.
 • Vi kan utlevere kontaktinformasjonen din og kjøretøyinformasjonen din til bilprodusenten og den generelle agenten til det respektive kjøretøymerket. Det er hovedsakelig et spørsmål om kjøretøyinformasjon som er offentliggjort, men for å håndtere tilbakekallinger og garantisaker og for å gjennomføre kundeundersøkelser, blir kontaktinformasjon også utlevert til disse aktørene.
 • Forutsatt at du har gitt ditt samtykke til dette, kan vi også utlevere dine personopplysninger til bilprodusenten og/eller den generelle agenten for at de skal kunne kommunisere med deg for markedsføringsformål eller for å gjennomføre kundeundersøkelser.
 • Vi kan også utlevere dine personopplysninger til forsikringsselskaper når du kjøper et kjøretøy fra oss eller leverer inn et kjøretøy for service eller reparasjon, for eksempel under skadereparasjoner, og for å finansiere selskaper hvis du leier et kjøretøy fra oss.
 • Vi kan utlevere informasjon om kjøretøyet ditt til andre aktører i kjøretøyprodusentens autoriserte nettverk for å gjøre det mulig for nettverket å tilby deg de riktige verkstedtjenestene.
 • Vi kan også utlevere dine personopplysninger til bilutleiefirmaene vi samarbeider med hvis du som kunde ber oss om å bestille leiebil.
 • Vi kan utlevere kjøretøyets registreringsnummer til tredjepartsinspektører for å sikre kvaliteten og profesjonaliteten til våre verkstedtjenester og for å overholde avtalen om godkjent bilverksted.
 • Vi kan utlevere dine personopplysninger til myndighetene fordi det er nødvendig eller fordi de har rett til informasjon, for eksempel for registrering av kjøretøy i veitrafikkregisteret. Hvis vi har sjekket og/eller reparert mangler som er angitt under kjøretøyets inspeksjon, kan vi direkte sertifisere utbedringen av manglene direkte til Statens Vegvesens veitrafikkregister.

Vi vil også informere deg om at det kan være våre partnere blir behandlingsansvarlige når du bruker våre verkstedtjenester, kjøper tilleggstjenester eller produkter levert av en av våre partnere (f.eks. kjøretøyinformasjon som bilprodusenter samler inn eller informasjon hvis du tar ut forsikring eller finansiering med finansselsakpet eller forsikringsselskaper som vi samarbeider med). Disse aktørene har da sitt eget ansvar for å informere deg om håndteringen av dine personopplysninger.

Hvor lenge samler vi på dine personopplysninger?

Vi behandler aldri personopplysningene dine over lengre tid enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lov, forskrift, praksis eller myndighetsbeslutning. Personopplysninger som vi behandler med det formål å oppfylle vår avtale med deg, behandles som et utgangspunkt for den tiden det er nødvendig for at vi skal kunne administrere kontraktsforholdet og oppfylle våre forpliktelser i forhold til deg.

For å overholde obligatorisk lov, fordi du har gitt ditt samtykke til det eller fordi vi har rett til å gjøre det i henhold til en interessebalanse, kan vi imidlertid lagre personopplysningene dine i en lengre periode i samsvar med nedenfor.

 • For regnskapsformål, i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning, lagrer vi informasjon som kreves av slik lov om vår avtale med deg i syv år.
 • I samsvar med gjeldende lovgivning har vi rett til å lagre kontaktinformasjonen din for direkte markedsføringsformål i en periode etter kjøpet eller etter at kontrakten vår er utløpt. Avhengig av hva avtalen gjelder, er denne gangen forskjellig i lengden.
 • Hvis du ber om et tilbud, lagrer vi navn, kontaktinformasjon, registreringsnummer, kjøretøyinformasjon, personnummer og informasjon om tilbudet for å kontakte deg og følge opp tilbudet og sende direkte markedsføring via e-post, SMS og post i løpet av den tiden tilbudet er gyldig og i en periode deretter på maksimalt 12 måneder fra registrering av personopplysningene og utstedelse av tilbudet.
 • Hvis du har sendt inn kjøretøyet til reparasjon eller service, lagrer vi kontaktinformasjonen din i tre (3) år fra servicen eller reparasjonen ble utført. Vi anser oss selv for å ha en legitim interesse i å lagre personopplysningene dine i løpet av denne tiden fordi du som kunde vanligvis forventer informasjon fra oss som et verksted når det er tid for service på kjøretøyet ditt igjen, som vanligvis finner sted 12-36 måneder etter forrige service.
 • Hvis du har inngått en avtale om kjøp av et nytt kjøretøy fra oss, lagrer vi kontaktinformasjonen din i fem (5) år, og hvis du har kjøpt et brukt kjøretøy fra oss, lagrer vi kontaktinformasjonen din i tre (3) år fra kjøretøyet ble levert. Vi anser oss selv for å ha en legitim interesse i å lagre dine personopplysninger i denne perioden med tanke på at et kjøretøy er et sjeldent kjøpt produkt.
 • Vi tror at vår markedsføring vil bli mer relevant for deg etter en tid da det er mer sannsynlig at du vil kjøpe et nytt kjøretøy igjen. Vi kan derfor lagre kontaktinformasjonen din for å kunne sende direkte markedsføring til deg via post, e-post eller SMS i løpet av den tiden vi har rett til å gjøre det i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslovgivning og praksis.
 • Kunde- og markedsundersøkelser sendes til deg som kunde innen ett år fra kjøretøyet ble levert eller fra det tidspunktet servicen eller reparasjonen ble utført.
 • Hvis du har oppgitt personopplysninger frivillig, for eksempel i forbindelse med en kundekveld eller lignende, lagrer vi navn og kontaktinformasjon for markedsføringsformål i maksimalt tre (3) måneder fra informasjonen ble mottatt fra deg.
 • Hvis personopplysningene dine er samlet inn fra noen andre enn deg selv og er relatert til kontaktinformasjon i din kapasitet som representant for et selskap eller en organisasjon, lagrer vi kontaktinformasjonen din for markedsføringsformål i maksimalt tre (3) måneder fra innsamlingstidspunktet.
 • Vi lagrer personopplysningene du oppgir i forbindelse med en prøvekjøring i tre (3) måneder for å administrere eventuelle gebyrer eller kostnader som oppstår i løpet av den tiden du avhender kjøretøyet. Hvis det under prøvekjøringen er skade på kjøretøyet, har vi rett til å lagre personopplysningene dine i den tiden saken behandles, det vil si til skaden er regulert.
 • For å kunne håndtere eventuelle klager eller garantiforpliktelser, lagrer vi navnet ditt, kontaktinformasjonen din, registreringsnummeret til kjøretøyet ditt, detaljer om kjøpet ditt, feilsøking utført og arbeidet som er utført, samt hvilke deler eller produkter som er reparert, erstattet eller installert i tre (3) år fra kjøpsdatoen / service / reparasjon eller i løpet av garantiforpliktelsen. Personopplysningene lagres i tre (3) år med tanke på at et kjøretøy er et sjeldent kjøp, og vi, for å kunne håndtere din lovbestemte rett til å klage på kjøretøyet, reparasjoner eller service, må se hvilket arbeid som er gjort og hvilke deler eller produkter som er reparert, erstattet eller installert..
 • Vi kan oppbevare kjøretøydata knyttet til kjøretøyet ditt, for eksempel informasjon om servicehendelser, så lenge kjøretøyets drift varer. Denne informasjonen lagres kun sammen med kjøretøyets registreringsnummer og/eller chassisnummer og ikke sammen med kontaktinformasjonen din. Dataene lagres for vår legitime interesse i å kunne tilby fremtidige eiere av kjøretøyinformasjonen om service- og vedlikeholdsarbeid som er utført på kjøretøyet og for å kunne følge kjøretøyets historie. Dette betyr at dataene forblir selv om kjøretøyet endrer eierskap.
 • Informasjon fra overvåkningskameraer lagres i maksimalt 30 dager og loggfiler når du bruker nettverket vårt i maksimalt 60 dager.

Dine personopplysninger kan lagres lenger enn nevnt ovenfor i den grad vi er forpliktet til å gjøre det ved lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

Du har rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av et gitt samtykke til behandling av personopplysninger. Tilbaketrekking av samtykket ditt har imidlertid ingen innvirkning på vår behandling av dine personopplysninger i perioden før tilbaketrekningen fant sted. Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring eller profilering.

I samsvar med gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og retten til å be om korrigering av dine personopplysninger.

Under visse forhold har du også rett til å be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller protestere mot vår behandling. Du har også rett til, under visse forhold, å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller en annen kompetent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.

Du trenger aldri å oppgi dine personopplysninger til Volvo Car Retail AB, men i tilfelle du ikke gjør det, kan vi vanligvis ikke inngå eller oppfylle en avtale med deg, bortsett fra hvis det er et spørsmål om kontantsalg i en fysisk butikk til en lavere verdi, eller det er et spørsmål om bestemt kontaktinformasjon, for eksempel e-post og informasjonen ikke er nødvendig for en bestemt transaksjon.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du sende et brev til Selskapet på adressen

Volvo Car Stor-Oslo AS

Attention: Personvern

Postboks 603 Løren

0507 OSLO

Du kan også sende oss en e-post til post@vcso.no

Hvis du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, er du også velkommen til å kontakte oss på telefon 22 75 85 00 og oppgi at du leter etter en behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen ble etablert av Volvo Car Stor-Oslo 30.06.2022